4/11/2023 | 8:50:12 AM

Tất Cả Thông Tin Về Đầu Tư Công Là Gì

Đầu tư công là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực kinh tế. Nhưng đầu tư công là gì? Vì sao nó lại quan trọng đến vậy? Hãy cùng Chung Cư Thủ Thiêm

Đầu tư công là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực kinh tế. Nó đã trở thành một trong những chủ đề nóng bỏng của các nhà quản lý và các nhà đầu tư. Nhưng đầu tư công là gì? Vì sao nó lại quan trọng đến vậy? Bài viết này sẽ giải đáp cho bạn những thắc mắc đó. Hãy cùng Chung Cư Thủ Thiêm tìm hiểu ngay những thông tin về đầu tư công 2023 nhé!

Tổng thanh toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tính đến Quý II/2023

Định Nghĩa Chi Tiết Đầu Tư Công Là Gì?

Theo quy định tại khoản 15 Điều 4 Luật đầu tư công năm 2019:

Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật đầu tư công”.

Có thể hiểu đầu tư công là việc chính phủ hoặc doanh nghiệp đầu tư vào các dự án hạ tầng. Như xây dựng đường, cầu, cống, nhà máy điện, nhà máy nước, đường sắt, cảng biển, sân bay, bệnh viện, trường học. Và các dự án khác nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đầu tư công có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và tạo ra nhiều việc làm. Nó giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước trên thị trường quốc tế và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Như vậy, đầu tư công là việc sử dụng nguồn vốn chủ yếu đến từ nhà nước. Từ đó, thiết kế các chương trình, dự án, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Với mục đích nhằm phục vụ cho sự phát triển đời sống, kinh tế và xã hội.

Đầu Tư Công Hướng Đến Những Đối Tượng Nào?

Việc đầu tư có thể hướng đến nhiều đối tượng khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu và chiến lược đầu tư của mỗi người. Dưới đây là một số đối tượng phổ biến mà đầu tư công hướng đến:

 • Cá nhân và gia đình: Đầu tư cá nhân và gia đình là việc đầu tư cho tương lai cá nhân và tài chính gia đình. Điều này có thể bao gồm việc mua nhà, đầu tư vào quỹ hưu trí, hoặc đầu tư vào thị trường chứng khoán để tạo lợi nhuận.
 • Người dân: Đầu tư vào các dự án hạ tầng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc gia.

Đầu tư công hướng đến sự phát triển bền vững của từng cá nhân và doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp: Đầu tư công tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động và tiếp cận thị trường mới.
 • Chính phủ: Đầu tư công giúp chính phủ thực hiện các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vị thế của đất nước và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và các tai nạn thiên tai.
 • Nước ngoài: Đầu tư có thể hướng đến các quốc gia hoặc thị trường nước ngoài để tận dụng cơ hội tạo lợi nhuận hoặc độ diversification (phân tán) của portfolio đầu tư.
 • Các mục tiêu xã hội và môi trường: Một số người chọn đầu tư vào các dự án và công ty có mục tiêu xã hội và môi trường, như công ty sản xuất năng lượng sạch hoặc các dự án giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Đầu Tư Công Tuân Thủ Theo Những Nguyên Tắc Nào?

Để đảm bảo tính bền vững, vững bền và đạt được những hiệu quả cao, đầu tư công cần tuân thủ theo những nguyên tắc sau:

 • Công bằng: Đầu tư công phải được thực hiện một cách công bằng, đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.
 • Hiệu quả: Đảm bảo rằng dự án đầu tư công được thực hiện một cách hiệu quả và có thể kiểm soát được chi phí. Điều này đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ và giám sát liên tục.
 • Bảo vệ môi trường: Đầu tư công luôn xem xét tác động của dự án đối với môi trường và xã hội, và cân nhắc các biện pháp để bảo vệ và cải thiện chúng.
 • Đảm bảo chất lượng: Cần đảm bảo chất lượng xây dựng, an toàn công trình và đảm bảo vận hành sau khi hoàn thành.

Bộ trưởng tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc của đầu tư công 

 • Mục tiêu rõ ràng: Xác định mục tiêu đầu tư cụ thể và rõ ràng, bao gồm cả mục tiêu tài chính và mục tiêu phi tài chính như cải thiện cơ sở hạ tầng, tạo việc làm, hay giảm thiểu tác động môi trường.
 • Trong sáng và minh bạch: Đầu tư công cần được thực hiện một cách trong sáng và minh bạch, với việc công bố thông tin và tiến trình đầu tư để tạo sự tin tưởng và sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan.
 • Tài chính bền vững: Đảm bảo rằng nguồn tài chính để thực hiện dự án là bền vững và không gây áp lực quá mức lên ngân sách quốc gia hoặc cộng đồng.

Hiện nay, đầu tư công được phân loại theo các tiêu chí như nguồn vốn, tính chất dự án, mục tiêu và phạm vi đầu tư. Dưới đây là các phân loại đầu tư công phổ biến hiện nay.

Đầu Tư Công Dựa Theo Tiêu Chí Nguồn Vốn

Đầu tư công có thể được dựa trên tiêu chí nguồn vốn, tức là nguồn tài chính mà chính phủ hoặc tổ chức đầu tư sử dụng để thực hiện các dự án hoặc chương trình công. Các nguồn vốn đầu tư công được sử dụng phổ tiến bao gồm:

 • Đầu tư công từ ngân sách nhà nước: Là đầu tư công được thực hiện bằng ngân sách nhà nước, bao gồm các khoản thu ngân sách nhà nước và vay vốn của nhà nước. Chính phủ thu thuế và có ngân sách để tài trợ cho các hoạt động công cộng.

 • Đầu tư công từ nguồn vốn kinh doanh: Là đầu tư công được thực hiện bằng nguồn vốn kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước, bao gồm cả các khoản lợi nhuận tái đầu tư của các doanh nghiệp.

Thứ Trưởng kế hoạch và đầu tư Trần Quốc Phương cân đối chính sách đầu tư công 

 • Đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài: Chính phủ có thể thu hút đầu tư trực tiếp từ các nhà đầu tư nước ngoài hoặc sử dụng nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hoặc các biệt thự phi chính phủ.

 • Đầu tư từ vay mượn: Chính phủ có thể vay tiền từ các tổ chức tài chính quốc tế, ngân hàng, hoặc đấu thầu trái phiếu để tài trợ cho đầu tư công. Việc này thường được thực hiện để đảm bảo rằng có đủ nguồn vốn để thực hiện các dự án quan trọng.

Đầu Tư Công Dựa Theo Tính Chất Dự Án

Đầu tư công cũng có thể dựa vào tính chất cụ thể của dự án. Tính chất này liên quan đến loại hình dự án, mục tiêu và kết quả dự kiến, và có thể yêu cầu các phương pháp tài trợ và quản lý khác nhau. Đầu tư công có thể được phân loại theo tính chất dự án như sau:

 • Đầu tư công cơ bản: Là đầu tư vào các dự án hạ tầng cơ bản như đường, cầu, cống, nhà máy điện, nhà máy nước, đường sắt, cảng biển, sân bay và các dự án khác.
 • Đầu tư công phát triển xã hội: Là đầu tư vào các dự án phục vụ cho mục tiêu phát triển xã hội như trường học, bệnh viện, khu nhà ở, công viên, thể thao, văn hóa, du lịch và các dự án khác.
 • Đầu tư công dự án môi trường: Các dự án đầu tư công có thể liên quan đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Điều này bao gồm các dự án về quản lý nước, bảo tồn thiên nhiên, và giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường

Khởi thông các nguồn lực đầu tư công tại các dự án trọng điểm

 • Đầu tư công phát triển an ninh và quốc phòng: Các dự án trong lĩnh vực an ninh quốc gia và quốc phòng có thể yêu cầu đầu tư công để đảm bảo sự an toàn và bảo vệ quốc gia.
 • Đầu tư công về văn hóa và du lịch: Các dự án về du lịch và bảo tồn di sản văn hóa có thể là một phần quan trọng của đầu tư công, đặc biệt trong các vùng có tiềm năng du lịch lớn.

Dựa Theo Mục Tiêu Và Phạm Vị Đầu Tư

Đầu tư công có thể được phân loại theo mục tiêu và phạm vi đầu tư. Các mục tiêu này được chính phủ hoặc tổ chức đặt ra.

 • Phát triển khu vực nông thôn: Mục tiêu của dự án có thể là cải thiện điều kiện sống và tạo ra việc làm trong khu vực nông thôn. Phạm vi có thể bao gồm việc xây dựng các cơ sở hạ tầng nông thôn như đường, cầu, trường học, và cung cấp dịch vụ cơ bản như y tế và giáo dục.
 • Phát triển đô thị và giao thông công cộng: Dự án có thể hướng đến cải thiện hệ thống giao thông công cộng trong các thành phố hoặc đô thị, giúp giảm kẹt xe và tạo thuận lợi cho người dân di chuyển. Phạm vi có thể bao gồm xây dựng hệ thống đường sá, tàu điện ngầm, hoặc hệ thống vận tải công cộng khác.

Tập trung đường lối phát triển đúng đắn các vấn đề tài chính và đâu tư công trên hành trình phát triển đất nước bền vững

 • Bảo tồn và phát triển môi trường tự nhiên: Mục tiêu của dự án có thể là bảo tồn và bảo vệ môi trường tự nhiên, chẳng hạn như công việc khôi phục và bảo tồn các khu vực sinh thái quan trọng hoặc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Phạm vi có thể bao gồm công trình bảo tồn, sử dụng năng lượng sạch, và quản lý tài nguyên tự nhiên.
 • Giáo dục và y tế: Dự án có thể tập trung vào việc cải thiện hệ thống giáo dục hoặc y tế, bao gồm xây dựng trường học, bệnh viện, hoặc cung cấp dịch vụ giáo dục và y tế cho cộng đồng.

Những Hành Vi Phạm Pháp Trong Đầu Tư Công

Trong quá trình đầu tư công, có rất nhiều hành vi phạm pháp xảy ra. Dưới đây là những hành vi phạm pháp thường gặp trong đầu tư công.

 • Lợi dụng chức vụ, quyền lực để chiếm đoạt tài sản đầu tư công.
 • Lợi dụng địa vị, quan hệ để giành thầu một cách phi pháp và thiếu minh bạch.
 • Gây thiệt hại cho dự án đầu tư công bằng cách sử dụng vật liệu kém chất lượng, thiết kế không đúng quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn.
 • Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn lao động trong quá trình thực hiện dự án.
 • Thao túng giá cả, phân chia cắt bớt tiền thầu hoặc các khoản thanh toán để gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Chính phủ đang dần thiết lập những chính sách siết chặt đầu tư công và mở ra các đường lối phát triển tại các dự án, thành phố trọng điểm

 • Phá hủy, che dấu, lừa dối hoặc không ghi chép, lưu trữ đầy đủ chứng từ, hồ sơ liên quan đến các quyết định, chủ trương đầu tư, triển khai dự án.
 • Ngăn cản việc điều tra, phát hiện các hành vi vi phạm về đầu tư công.
 • Làm giả, khiến thông tin hồ sơ, giấy tờ liên quan đến các quyết định đầu tư sai lệch.
 • Yêu cầu các cá nhân hoặc tổ chức góp vốn đầu tư nhưng chương trình, dự án vẫn chưa được phê duyệt, quyết định chủ trương đầu tư.

Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân và tác động xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện nghiêm ngặt các chính sách và chiến lược đầu tư công giai đoạn Quý IV/2023 và hướng đến năm 2024 khởi sắc

Lời Kết

Tổng hợp lại, đầu tư công là một khái niệm quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Đầu tư công không chỉ tạo ra các sản phẩm vật chất khác nhau mà còn mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, để thực hiện đầu tư công một cách hiệu quả và bảo vệ được quyền lợi của người dân, cần tuân thủ các nguyên tắc và quy định pháp luật.

Đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tương lai tốt hơn cho cộng đồng và đất nước. Chúng ta cần đặt sự phát triển bền vững và lợi ích của người dân lên hàng đầu và thực hiện đầu tư công một cách thông minh và có trách nhiệm để đạt được mục tiêu này.

Qua bài viết này, hy vọng bạn đã có cái nhìn tổng quan về đầu tư công và những điểm cần lưu ý khi thực hiện đầu tư công. Nếu bạn có bất cứ ý kiến, đóng góp hay câu hỏi nào về chủ đề này, hãy để lại bình luận bên dưới cho Chung Cư Thủ Thiêm biết ngay nhé!

================================================

Chung Cư Thủ Thiêm

Chung Cư Thủ Thiêm là chuyên trang thông tin dự án căn hộ khu vực Thủ Thiêm được thành lập bởi Sentosa Corp, dưới sự quản lý chính thức từ Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Lâm Hải An. Chung Cư Thủ Thiêm chuyên cung cấp: căn hộ thủ thiêm, nhà thủ thiêm, đất thủ thiêm và các khu vực lân cận. 

Name: Chung Cư Thủ Thiêm 

Address: Tòa nhà A Space Office Building 1B Đường Số 30 Trần Não, P.Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phone: 0987 260 333

Website Chung Cư Thủ Thiêm: https://www.chungcuthuthiem.vn/

Email: chungcuthuthiem.vn@gmail.com

 

 

 • Quảng cáo phải tin chi tiết 1
 • Quảng cáo phải tin chi tiết 2
Hotline 24/7

093 188 2101

Khiếu nại & phản hồi

093 188 2101

Phòng kinh doanh

093 188 2101

Phòng dự án

093 188 2101

Chăm sóc khách hàng

093 188 2101

Copyright © 2018 - Bản quyền Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Lâm Hải A